Ogólnopolska Sekcja Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Archiwum szkoleń

SZKOLENIE

19 września 2014 r.
Warszawa, siedziba PTFarm
Wykładowcy: Andrzej Czesławski, Magdalena Leszczyńska

 

SZKOLENIE

03 października 2014 r.
Warszawa, siedziba PTFarm
Wykładowcy: Radca Prawny Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk

 

 

Cykl szkoleń z zakresu monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii
(09/14-15/29.05.2014)

W maju 2014 r. odbył się cykl trzech spotkań szkoleniowo-warsztatowych z zakresu monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii organizowanych przez Ogólnopolską Sekcję Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii. Cykl rozpoczął się szkoleniem w dniu 9 maja pt. „Zmiany w zakresie monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii. Przeglądy literatury w kontekście poszukiwania opisów pojedynczych przypadków działań niepożądanych”.

Pierwszą część szkolenia stanowiło podsumowanie przebudowy systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Szczegółowo zostały omówione obowiązki agencji narodowych i podmiotów odpowiedzialnych. Druga część szkolenia dotyczyła omówienia praktyki dotyczącej przeglądu literatury. Było to spojrzenie na zagadnienie zarówno ze strony Urzędu Rejestracji oraz przemysłu, który reprezentowali przedstawiciele firm Medistyl oraz Laser Analytica.

Drugie szkolenie dotyczyło telefonicznej obsługi pacjenta w zakresie odbierania i udzielania informacji dotyczących bezpieczeństwa farmakoterapii. W związku z tym, że tematyka ta cieszyła się dużym zainteresowaniem, szkolenie to odbyło się w dwóch terminach (14 i 15 maja 2014 r.). Oba spotkania poprowadził doświadczony psycholog kliniczny. Spotkania miały charakter warsztatów, podczas których uczestnicy poznali m.in. techniki radzenia sobie w rozmowie z pacjentem, wspólnie z trenerem omówili trudności jakie pojawiają się w komunikacji z pacjentami oraz które z zaprezentowanych technik można zastosować podczas rozmów z pacjentami. Ponadto w drugiej części szkolenia odbyły się praktyczne ćwiczenia umożliwiające wykorzystanie omówionych technik przy udzielaniu informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leków.

Trzecie szkolenie z cyklu Pharmacovigilance dotyczyło inspekcji i audytu systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Szkolenie składało się z dwóch części. W pierwszej części spotkania przybliżone zostały m.in. zagadnienia dotyczące systemu jakości w odniesieniu do systemu pharmacovigilance, GVP (Good Pharmacovigilance Practices) jako narzędzia w zarządzaniu jakością, audytu i inspekcji w praktyce GVP. Część pierwsza szkolenia obejmowała również ćwiczenie praktyczne polegające na zaplanowaniu przez uczestników przebiegu audytu zewnętrznego systemu pharmacovigilance. Druga cześć szkolenia dotyczyła planowania i przeprowadzania audytu wewnętrznego i zewnętrznego systemu monitorowania działań niepożądanych w praktyce.

 

KPA w praktyce rejestracyjnej
(04.07.2014)

W dniu 04.07.2014 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego odbyło się szkolenie z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego w postępowaniach rejestracyjnych oraz innych postępowaniach obejmujących działalność na rynku farmaceutycznym. W toku szkolenia omówione zostały podstawy wspólne dla wszystkich postępowań według KPA. Następnie omawiane były poszczególne obszary pracy, takie jak postępowania rejestracyjne przed Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, postępowania przed Wojewódzkim i Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, a następnie przed Głównym Inspektorem Sanitarnym.

W trakcie szkolenia omówiono wiele praktycznych przypadków zgłoszonych przez uczestników szkolenia, które miało w praktyce charakter seminarium, gdzie teorię wykładu zestawiono z praktyką stosowaną przez urzędy w Polsce.