Ogólnopolska Sekcja Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Nasze cele

  1. podnoszenie naukowego i zawodowego poziomu wiedzy osób pracujących lub chcących pracować w przemyśle farmaceutycznym,
  2. dążenie do rozwoju nauk związanych z przemysłem farmaceutycznym,
  3. popularyzacja osiągnięć naukowych,
  4. wsparcie dla farmaceutów w ich doskonaleniu zawodowym i naukowym,
  5. opracowywanie i rozwiązywanie zagadnień związanych z przemysłem farmaceutycznym, w tym związanych z kształceniem specjalistów dla przemysłu farmaceutycznego.


Jeśli chcesz się do nasz przyłączyć - zapisz się do Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.


Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego należy zapoznać się ze statutem oraz wypełnić deklarację członkowską. Deklarację należy przesłać pocztą na adres Towarzystwa lub dostarczyć osobiście. O przyjęciu kandydata decyduje Zarząd.

Szczegóły na stronie: www.ptfarm.pl

Wysokość składki rocznej wynosi 60 PLN.

Jeśli jesteś już członkiem PTFarmu, a chciałbyś aktywnie działać - napisz do nas:

u.rogozinska@ptfarm.pl