Ogólnopolska Sekcja Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

O sekcji

Ogólnopolska Sekcja Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii
została powołana do życia 26 kwietnia 2012 r. decyzją Zarządu Głównego PTFarm.

 

Siedziba Sekcji

Warszawa, ul. Długa 16.
Szczegóły w zakładce „Kontakt".

 

Władze Sekcji

Przewodnicząca:
dr n. farm. Urszula Rogozińska
e-mail: u.rogozinska@ptfarm.pl
tel. +48 502 473 383