Ogólnopolska Sekcja Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

O sekcji

Ogólnopolska Sekcja Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii
została powołana do życia 26 kwietnia 2012 r. decyzją Zarządu Głównego PTFarm.

 

Siedziba Sekcji

Warszawa, ul. Długa 16.
Szczegóły w zakładce „Kontakt".

 

Władze Sekcji

Przewodnicząca:
Dr n. farm. Urszula Rogozińska
urszula.rogozinska@farmacjaprzemyslowa.com.pl
Tel. +48 502 473 383

Sekretarz:
Karolina Boryna
karolina.boryna@farmacjaprzemyslowa.com.pl
Tel. +48 694 864 071