Ogólnopolska Sekcja Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Polityka prywatności

Ogólnopolska Sekcja Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Klientów.

Dane podawane przez Klienta są wykorzystywane w następujących celach:

 

 • świadczenie usług na rzecz Klientów przez Ogólnopolską Sekcję Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii;

 

 • przesyłanie Klientom materiałów informacyjnych Sekcji.


Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane gromadzone na ankietach pokonferencyjnych lub poszkoleniowych udostępniane są innym osobom lub podmiotom jedynie po wyrażeniu zgody Klienta lub na jego wyraźne życzenie. Informacje gromadzone na ankietach pokonferencyjnych lub poszkoleniowych mogą być udostępniane Partnerom anonimowo- bez podawania danych Klienta.

 

Zapewniamy, iż:

 • dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem;
 • dane te nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów;
 • podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne;
 • Klienci mają możliwość przeglądania i modyfikacji ich danych osobowych;
 • Klienci mają możliwość usunięcia swoich danych osobowych w przypadku rezygnacji z korzystania z naszych usług, a także w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W celu modyfikacji bądź usunięcia danych osobowych ze zbioru naszych danych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail:  urszula.rogozinska@famacjaprzemyslowa.pl

 

Klient udostępnia następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • nazwę firmy i zajmowane w niej stanowisko,
 • numer telefonu służbowego,
 • adres e-mail, w uzasadnionych przypadkach adres zamieszkania.

 

Uwaga!

Strona www.farmacjaprzemyslowa.pl korzysta z plików "cookies" wyłącznie w celu realizacji usług (nie służą one do zbierania statystyk, analizy zachowania użytkowników czy reklamy).
Mogą Państwo samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.