Ogólnopolska Sekcja Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Historia

W dniach 13-14-15 listopada 2013 roku odbyła się kolejna edycja FORUM FARMACJI PRZEMYSŁOWEJ pt. PRODUKT LECZNICZY W UNII EUROPEJSKIEJ – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY.

Tradycyjnie już wykładowcami konferencji byli zarówno profesorowie, pracownicy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, jak i przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego. Wykład inauguracyjny Udział polskiej nauki w rozwoju biologicznych produktów leczniczych i ich znaczenie dla globalnego systemu ochrony zdrowia wygłosił prof. dr hab. n. med. Piotr Fiedor, członek Komitetu Naukowego EMA. Tematyka konferencji dotyczyła najważniejszych zmian w Prawie farmaceutycznym dotyczących głównie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz nowych obowiązków podmiotów w zakresie pharmacovigilance.

Poruszane były również zagadnienia, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem w Polsce, tj. zmiany statusu rejestracyjnego produktu oraz leki biologiczne i biopodobne. W czasie tych sesji swoimi doświadczeniami dzielili się wykładowcy z urzędu rejestracji, ale również pracownicy firm zagranicznych. Bloki tematyczne dotyczące leków roślinnych i homeopatycznych oraz procedur rejestracyjnych pozwoliły na usystematyzowanie i uaktualnienie wiedzy w tym zakresie.

Sesja warsztatowa Implementacja zmian porejestracyjnych na podstawie Rozporządzenia Komisji UE 712/2012 prowadzona przez Naczelnika Wydziału Zmian URPL cieszyła się prawdopodobnie największym zainteresowaniem.