Ogólnopolska Sekcja Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Historia

Historia konferencji

Historia konferencji sięga 2002 roku. Ich pomysłodawcą i organizatorem był dr n. farm. Jan Hołyński – przewodniczący Sekcji Technologii Farmaceutycznej i Medycznej przy Oddziale Łódzkim Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Przez dekadę konferencje organizowały Sekcja Technologii Farmaceutycznej i Medycznej przy Oddziale Łódzkim PTFarm i Sekcja Biotechnologii Farmaceutycznej działająca przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Od 2012 r. organizację konferencji przejęła Ogólnopolska Sekcja Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii PTFarm, której przewodniczącą jest dr n. farm. Urszula Adamczyk-Rogozińska.

Za cel organizatorzy konferencji postawili sobie upowszechnianie w środowisku informacji dotyczących najważniejszych zagadnień związanych z wytwarzaniem, rejestracją produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz produktów krwiopochodnych.

Przez siedem lat konferencje odbywały się w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym „Kościelisko” w Kościelisku-Zakopanem, a od 2010 r. organizowane są w Łodzi.

Przez wiele lat przewodniczącym Komitetu Programowego konferencji był prof. dr hab. Aleksander Chmiel z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, natomiast przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego – dr Jan Hołyński (do 2008 r.). W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili: dr n. farm. Urszula Adamczyk-Rogozińska i mgr inż. Jacek Sztekmiler oraz od 2009 r. mgr Mariola Nowińska-Szypowska i mgr farm. Marek Stefańczyk. Sekretariat prowadziła Anna Andrzejowska.

Wykładowcami byli eksperci z m.in. Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Narodowego Instytutu Leków, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz pracownicy naukowi uczelni medycznych i instytucji naukowo-badawczych z kraju.

Od 2005 r. nazwę konferencji zmieniono na „Forum Farmacji Przemysłowej”, chcąc podkreślić jej rolę jako forum dyskusyjnego służącego wymianie informacji na temat istotnych zagadnień dotyczących przemysłu farmaceutycznego w Polsce.

 

W latach 2002–2019 zorganizowano 19 konferencji, w tym 17 pod nazwą Forum Farmacji Przemysłowej:

Konferencję naukowo-szkoleniową „Polscy Producenci Środków Farmaceutycznych i Wyrobów Medycznych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej” (Kościelisko, 25–27 września 2002 r.);

Konferencję naukowo-szkoleniową „Polscy Wytwórcy Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej” (Kościelisko, 19–22 listopada 2003 r.);

I Forum Farmacji Przemysłowej, pod patronatem Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, które było kontynuacją poprzednich konferencji (Kościelisko, 19–22 maja 2005 r.).

II Forum Farmacji Przemysłowej, pod patronatem merytorycznym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (Kościelisko, 28 września–1 października 2006 r.);

III Forum Farmacji Przemysłowej, pod patronatem merytorycznym Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Kościelisko, 20–22 września 2007 r.;

IV Forum Farmacji Przemysłowej, pod patronatem merytorycznym Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (Kościelisko, 11–13 września 2008 r.);

V Forum Farmacji Przemysłowej: w roku 2009 zorganizowano Kongres Farmacji Przemysłowej „Rejestracja produktów leczniczych. Wyroby medyczne i Produkty biobójcze po 2009 r.”, pod patronatem merytorycznym Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i patronatem medialnym „Lek w Polsce” (Kościelisko, 1–4 października 2009 r.);

VI Forum Farmacji Przemysłowej, pod patronatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Łódź, 18–20 października 2010 r.). Główne tematy konferencji: zmiany w systemie refundacji leków w Polsce, kierunki zmian w prawie farmaceutycznym w Polsce i Europie, plany strategiczne i kierunki zmian w działalności Urzędu, aktywność Polski na arenie międzynarodowej, dokumentacja rejestracyjna a proces wytwarzania, zmiany w podejściu do jakości produktu leczniczego, marketing farmaceutyczny, e-CTD w  praktyce.

VII Forum Farmacji Przemysłowej zorganizowane wspólnie z Urzędem Rejestracji oraz Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym (Łódź, 12–14 października 2011 r.).Główne zagadnienia konferencji to: priorytety UR i GIF w okresie prezydencji Polski w UE, Ustawa o Urzędzie Rejestracji, rejestracja produktów leczniczych, rozporządzenie pediatryczne, implementacja zmian z rozporządzenia 1234/2008 w praktyce, monitorowanie działań niepożądanych w świetle nowych rozwiązań prawnych, wytwarzanie produktu do badań klinicznych

VIII Forum Farmacji Przemysłowej, pod patronatem GIF i przy udziale ekspertów z Głównego Inspektoratu farmaceutycznego. Forum było poświęcone zagadnieniom związanym z wytwarzaniem produktów leczniczych (Łódź, 25–27 kwietnia 2012 r.);

IX Forum Farmacji Przemysłowej – „Rejestracja produktów leczniczych” (Łódź, 14–16 listopada 2012 r.) Program obejmował zagadnienia: nowelizacja prawa farmaceutycznego, monitorowanie działań niepożądanych w świetle nowych rozwiązań prawnych, rejestracja produktów leczniczych, wprowadzanie zmian do dokumentacji rejestracyjnej;

X Forum Farmacji Przemysłowej – „Jakość i bezpieczeństwo produktu leczniczego – dokąd zmierzamy?” zorganizowane wspólnie z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz z ISPE (Łódź, 14–16 maja 2013 r.);

XI Forum Farmacji Przemysłowej – „Produkt leczniczy w Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy” pod patronatem merytorycznym prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Wyrobów Biobójczych (Łódź, 13–15 listopada 2013 r.).
Najważniejszymi zagadnieniami omawianymi w czasie forum były:
 • zmiany w Prawie Farmaceutycznym,
 • leki biopodobne,
 • procedury rejestracji produktów leczniczych,
 • zmiana statusu produktu – aktualne zagadnienia,
 • import równoległy,
 • lek roślinny – nowe wymagania,
 • implementacja zmian porejestracyjnych na podstawie Rozporządzenia Komisji UE nr 712/2012;

XII Forum Farmacji Przemysłowej – „Bezpieczeństwo farmakoterapii”, pod patronatem merytorycznym prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Wyrobów Biobójczych (Łódź, 20–22 października 2014 r.);

XIII Forum Farmacji Przemysłowej, pod patronatem prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Łódź, 5–6 listopada 2015 r.);

XIV Forum Farmacji Przemysłowej – „Bezpieczeństwo stosowania produktów leczniczych i system weryfikacji autentyczności leków”, pod patronatem prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. (Łódź 18–20 maja 2016 r.);
W ramach konferencji zorganizowano następujące sesje:
 • Najistotniejsze zmiany w obszarze rejestracji w roku 2016;
 • Bezpieczeństwo stosowania produktów leczniczych – nowe wymagania, aktualne doświadczenia;
 • Wdrażanie systemu weryfikacji autentyczności leków (safety features);
 • Badania kliniczne – proponowane zmiany;
 • Obowiązki podmiotu odpowiedzialnego. Farmacji Przemysłowej – „Sytuacja na rynku farmaceutycznym w Polsce w obszarze rejestracji i obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi”, pod patronatem prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego (Łódź, 27–29 września 2017 r.).
XV Farmacji Przemysłowej – „Sytuacja na rynku farmaceutycznym w Polsce w obszarze rejestracji i obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi”, pod patronatem prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego (Łódź, 27–29 września 2017 r.).
W ramach forum odbyło się 6 sesji:
 • Najistotniejsze zmiany w obszarze rynku farmaceutycznego w roku 2017;
 • Weryfikacja autentyczności leków – aktualna sytuacja;
 • Produkty weterynaryjne: dotychczasowe doświadczenia, nowe wymagania;
 • Badania kliniczne – aktualne zmiany;
 • Zmiany w prawie dotyczące wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych;
 • Produkty lecznicze: dotychczasowe doświadczenia, nowe wymagania.
XVI Forum Farmacji Przemysłowej „Rynek farmaceutyczny w Polsce – aktualne zmiany i nowe wyzwania w obszarze rejestracji”, pod patronatem prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Łódź, 24–26 października 2018 r.).
W ramach konferencji odbyło się 7 sesji:
 • Rejestracja leków – aktualna sytuacja i nowe wyzwania;
 • Weryfikacja autentyczności leków – aktualna sytuacja;
 • Badania kliniczne;
 • Monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych;
 • Produkty lecznicze weterynaryjne – teraźniejszość i spojrzenie w przyszłość – panel dyskusyjny;
 • Produkty lecznicze – zagadnienia regulacyjne;
 • Jakość substancji czynnej.
 
XVII Forum Farmacji Przemysłowej – „Doświadczenia i plany w obszarze rejestracji”, zorganizowane przy wsparciu merytorycznym prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego (Łódź, 16–18 października 2019 r.). Poświęcone było aktualnym zagadnieniom związanym z rejestracją/notyfikacją wyrobów medycznych i produktów leczniczych.
W ramach konferencji odbyło się 5 sesji:
 • Wyroby medyczne – zakres rozporządzenia 745/2017;
 • Produkty lecznicze – zagadnienia regulacyjne;
 • Pharmacovigilance – dotychczasowe doświadczenia i nowe kierunki rozwoju;
 • Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków – pierwsze doświadczenia w funkcjonowaniu systemu narodowego;
 • Zgodność dokumentacji rejestracyjnej i dokumentacji miejsca wytwarzania.