Ogólnopolska Sekcja Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Opis projektu

Zapraszamy na kolejną II edycję Akademii GMP!

Rozpoczynamy 1 grudnia 2023 r.!!!!!

 

 

Akademia GMP to cykl wykładów szkoleniowych adresowany do do pracowników branży farmaceutycznej zatrudnionych w obszarach związanych z zapewnieniem jakości, kontrolą jakości i produkcją u wytwórców lub importerów substancji czynnych i  produktów leczniczych oraz  osób chcących podjąć pracę w tej branży.

Organizatorem Akademii GMP jest Ogólnopolska Sekcja Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Program Akademii GMP został przygotowany wspólnie z ekspertami z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. 

Cykl szkoleniowy obejmuje wiedzę, jest która niezbędna do wykonywania zadań w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i importem substancji czynnych i produktów leczniczych.

Wykłady i warsztaty prowadzone będą przez profesjonalną kadrę, mającą wieloletnie doświadczenie zawodowe w instytucjach państwowych (GIF).

Absolwent GMP uzyska wiedzę z zakresu:

  • przepisów prawa narodowego i unijnego z zakresu wytwarzania i importu produktów leczniczych i substancji czynnych;
  • roli i zadań organów i instytucji unijnych (np. EMA, EDQM, KE) i narodowych (np. GIF, URPL;
  •  wymagań dotyczących Dobrej Praktyki Wytarzania produktów leczniczych i substancji czynnych;
  •  wymagań dotyczących Dobrej Praktyki Dystrybucji substancji czynnych;
  •  wytycznych (np. ICH Q9, ICH Q10, Q&A).

Po zakończeniu cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu, absolwent otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności. Farmaceuci otrzymają punkty miękkie oraz punkty twarde w ramach szkolenia podyplomowego.