Ogólnopolska Sekcja Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Opis projektu

Akademia Rejestracji Leków

Akademia Rejestracji Leków to cykl wykładów szkoleniowych przeznaczonych dla osób, które rozpoczynają lub planują rozpocząć pracę w firmie farmaceutycznej oraz dla wszystkich tych, którzy już pracują, ale pragną usystematyzować i uaktualnić swoją wiedzę. Organizatorem Akademii Rejestracji Leków jest Ogólnopolska Sekcja Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Akademia uzyskała patronat merytoryczny Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wykładowcami Akademii są Eksperci Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz doświadczeni praktycy z przemysłu farmaceutycznego.

 

Cele Akademii Rejestracji Leków:

  • podnoszenie fachowego poziomu wiedzy z zakresu rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety
  • wdrażanie do pracy zawodowej w dziedzinie rejestracji,
  • doskonalenie i specjalizacja osób zajmujących się rejestracją,
  • popularyzacja zawodu specjalisty ds. rejestracji,
  • wymiana doświadczeń zawodowych wśród uczestników Akademii.

 

Rada Programowa   

Przewodniczący Rady Programowej:

prof. dr hab. Janusz Pluta  - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 

Członkowie Rady Programowej:

prof. dr hab. Piotr Fiedor  - Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Aleksander P. Mazurek  - Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Andrzej Stańczak  - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr Urszula Rogozińska - Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne                                                          

 

Organizatorzy

dr Urszula Adamczyk-Rogozińska
Norbert Sanecki