Ogólnopolska Sekcja Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Nasi wykładowcy

   

Izabela Adamska

Ukończyła Wydział Farmacji na Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Od 1997 r. zajmuje się badaniami klinicznymi. Pracowała w międzynarodowych firmach farmaceutycznych i CRO. Organizowała i prowadziła specjalistyczne szkolenia zarówno dla pracowników jak i klientów zewnętrznych. Była wykładowcą, współtwórcą i kierownikiem kursu "Organizacja i Monitorowanie Badań Klinicznych" w firmie Parexel. Jest współautorem książki pt. "Badania Kliniczne. Organizacja. Nadzór. Monitorowanie" pod redakcją Marcina Waltera. Od października 2012 r. prowadzi firmę Adicer świadczącą usługi doradcze w obszarze badań klinicznych i zarządzania zasobami ludzkimi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

     
 

Marta Banaszczyk-Ruś

Absolwentka Wydziału Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W przeszłości pracownik Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (jako koordynator procedury rejestracji oraz przedłużenia okresu ważności pozwolenia). W latach 2002-2004 współpracownik Narodowego Instytutu Leków oraz w latach 2005-2006 pracownik tej instytucji w zakresie analizy mikrobiologicznej produktów leczniczych, oceny zawartości metodami biologicznymi oraz ekspert w zakresie oceny dokumentacji jakościowej. Obecnie niezależny ekspert w dziedzinie Regulatory Affairs oraz oceny dokumentacji.

     
 

Andrzej Czesławski

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od listopada 2005 roku zajmuje się tematyką związaną z dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych w Polsce i Unii Europejskiej. W swojej codziennej pracy kieruje zespołem zajmującym się koordynacją i prowadzeniem procesu dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w procedurach wzajemnego uznania i zdecentralizowanej.

     
 

Kamila Gajewska

(urodzona w 1982 r. w Świnoujściu) – w 2006 r. ukończyła studia na Wydziale Chemii na Uniwersytecie we Wrocławiu. Od stycznia 2008 r. pracuje w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Departamencie Zmian Porejestracyjnych i Rerejestracji Produktów Leczniczych.

W ramach wykonywanej pracy koordynowała procesy w związku z dostosowaniem dokumentacji produktów leczniczych do wymogów prawa farmaceutycznego oraz procesy zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej. Od września 2010 r. ocenia dokumentację w zakresie jakości produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi.

     
 

Wojciech Glonek

W1979 r.ukończył studia na kierunku technologicznym wydzialu farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie uzyskujac dyplom magistra farmacji. W latach 1979-1986 pracował w Tarchominskich Zakładach Farmaceutycznych POLFA w wydziale farmaceutycznym, nadzorujac wytwarzanie form suchych produktów leczniczych
Wlatach 1986-1991 oddelegowany do pracy w spółce POLFA NIGERIA LTD w Lagos na stanowisku Dyrektora ds Produkcji. Odpowiadał za produkcję zgodną z brytyjskim GMP, za stałe dostosowywanie zakładu do wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz za przyjmowanie inspekcji organu kompetentnego. Po powrocie do kraju począwszy od roku 1991 aż do chwili obecnej pracuje w przemyśle farmaceutycznym na stanowiskach kierowniczych pełniąc w różnych zakładach funkcję członka zarządu, głównego technologa , Osoby Wykwalifikowanej, pełnomocnika zarządu ds rejestracji.
Odpowiadal m.in za dopuszczenie nowego zakładu farmaceutycznego do produkcji, wdrożenia nowych produktów leczniczych, za proces dostosowania dokumentacj produktow leczniczych do wymagan Prawa Farmaceutycznego (za harmonizacje) za audytowanie łańcucha dystrybucji API.

     
 

Joanna Kmiecik-Grudzień

Dyrektor Departamentu Rejestru i Importu Równoległego Produktów Leczniczych w Urzędzie Rejestracji PLWM i PB.
Farmaceutka, absolwentka ekonomii ze specjalnością handel zagraniczny w Wyższej Szkole Handlu i Prawa. Praktykę zawodową rozpoczynała od pracy w aptece ogólnodostępnej. W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych (obecnie Departament Polityki Lekowej) Ministerstwa Zdrowia. Od 2002 roku związana z Urzędem Rejestracji PLWMiPB, gdzie nadzoruje pracę departamentu prowadzącego postępowania w ramach importu równoległego, prowadzenie Rejestru Produktów Leczniczych oraz monitorowanie wielkości obrotu produktami leczniczymi w hurtowniach farmaceutycznych.

     
   

dr n. farm. Krystyna Gryz

Ekspert ds. produktów leczniczych.
Absolwentka Wydziału Farmacji AM w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), kierunek Analiza Farmaceutyczna. Pracownik naukowy w Zakładzie Analizy Leków AM. Od 1993 r. praca w obszarze rejestracji produktów leczniczych. Ekspert EMA ds. jakości produktów leczniczych. Doświadczony wykładowca w zakresie dokumentacji chemicznej, farmaceutycznej i biologicznej produktów leczniczych.

     
 

Maja Jamiołkowska

absolwent Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 2005 r. pracuje w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W latach 2006-2008 Kierownik Działu Weryfikacji
Merytorycznej w Procedurze Rerejestracji Narodowej odpowiedzialnego za dostosowanie dokumentacji produktów leczniczych do wymogów prawa farmaceutycznego.Od października 2009 Kierownik Wydziału Zmian Porejestracyjnych i Rerejestracji, od 2011 Dyrektor Departamentu Zmian Porejestracyjnych i Rerejestracji Produktów Leczniczych – nadzór nad organizacją i koordynacją procesu zmian porejestracyjnych i rerejestracji zarówno w procedurach europejskich jak i procedurze narodowej. Prelegent szkoleń i warsztatów dotyczących zmian porejestracyjnych i rerejestracji z bardzo dobrą znajomością Prawa farmaceutycznego, rozporządzeń krajowych i europejskich oraz Kpa.

     
   

Anna Kalita

Absolwentka Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), kierunek Analiza farmaceutyczna. Od 2000 roku pracuje w obszarze rejestracji produktów leczniczych. Przedstawiciel Polski w Grupie Koordynacyjnej (CMDh) oraz w grupie roboczej Komisji Europejskiej „Notice to Applicants”.

     
 

Katarzyna Karaś

Absolwentka Wydziału Chemii UMCS i Konsorcjum Measurement Science in Chemistry (MSC).  Zajmuje się opracowywaniem oryginalnych metod analitycznych oznaczania leków w różnych matrycach biologicznych (osocze, ślina, włosy), terapią monitorowana i opracowywaniem dokumentacji w zakresie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
     
 

dr n. farm. Julita Kuczyńska

 
Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskała w 1995. Doświadczenie jako nauczyciel akademicki zdobyła w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Chemii Klinicznej Akademii Medycznej. Opiekunka 14 prac magisterskich. Od 2005 roku związana z przemysłem farmaceutycznym. Specjalista w zakresie badań dostępności biologicznej i równoważności biologicznej produktów leczniczych. Autorka raportów eksperta z zakresu oceny jakości produktów leczniczych, farmakologii i toksykologii oraz oceny ryzyka dla środowiska naturalnego. Autorka 10 publikacji i 19 komunikatów zjazdowych.
     
 

Magdalena Leszczyńska

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) ze specjalnością technologia przemysłowa. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Instytucie Leków. Od 2007 r. zajmuje się rejestracją produktów leczniczych i jest także ekspertem europejskim EMA i członkiem Name Review Group.

     

 

 

 

Wioleta Małysa

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2003 r. związana z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W tym czasie zajmowała się koordynacją procesu dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych zarówno w procedurze narodowej jak i w procedurach europejskich (MRP, DCP).

W chwili obecnej (od listopada 2015 r.) kieruje zespołem osób zajmujących się koordynowaniem procesu dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w procedurach europejskich MRP oraz DCP.

     
 

Karina Piątek

Absolwentka studiów podyplomowych z Farmacji Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie pracuje na stanowisku Specjalisty ds. Rejestracji i Bezpieczeństwa Farmakoterapii. Tematyką związaną z suplementami diety zajmuje od 2007r Koordynowała wprowadzenie do obrotu kilkunastu suplementów diety, a także brała udział w audytach ich wytwórców. Na co dzień zajmuje się notyfikacją oraz weryfikacja oznakowań suplementów diety. Odpowiada m.in. za zgodność suplementów diety z aktualnym stanem prawnym.

     
 

Teresa Bugera-Piecuch

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego AM w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Od dwudziestu lat związana z przemysłem farmaceutycznym. Posiada rozległą, praktyczną wiedzę o rejestracji produktów leczniczych we wszystkich procedurach europejskich CP/DCP/MRP oraz w procedurze narodowej. Docenia 'regulatory intelligence' jako ważne narzędzie pracy osób odpowiedzialnych za rejestrację leków. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji produktów leczniczych, zmian porejestracyjnych oraz nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Czynnie zaangażowana w procesy legislacyjne dotyczące istotnych dla branży farmaceutycznej aktów prawnych. W latach 2010 - 2011 przewodnicząca Grupy Regulatory Affairs w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

     
   

Hanna Sekita-Stocka

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Dodatkowo ma specjalizację z farmacji aptecznej. Przez wiele lat kierowała działem przedstawicieli medycznych w firmie farmaceutycznej. Posiada szeroką wiedzę z zakresu farmakologii oraz doświadczenie związane z przygotowaniem druków informacyjnych produktu leczniczego w procedurach europejskich i procedurze narodowej.

     
 

Agnieszka Sielicka

Od 20 lat w działach sprzedaży i marketingu, absolwentka studiów podyplomowaych Clark University - Zarządzanie w profesjonalnej komunikacji. Od 8 lat związana z firmą Lorenz Life Sciences zgłębiając techniczne i merytoryczne aspekty związane z digitalizacją, archiwizacją dokumentacji oraz formatami elektronicznymi, w tym w eCTD. Prywatnie pasjonatka podróży, fotografii, dobrej lektury i kultury. 

     
 

Renata Szwed

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego łódzkiej AM i podyplomowych studiów z zakresu zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Związana z przemysłem farmaceutycznym od wielu lat - z dużym doświadczeniem w obszarze rejestracji produktów leczniczych (głównie w procedurach narodowych) oraz wyrobów medycznych. Jest certyfikowanym Regulatory Affairs Managerem. Aktywnie uczestniczy w opiniowaniu projektów wielu aktów prawnych związanych z farmacją. Reprezentuje Polfę Warszawa w Stowarzyszeniach Farmaceutycznych.

     
 

Aleksander Wegner

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2006 roku rozpoczął karierę zawodową w firmie farmaceutycznej, jako Specjalista ds. Rejestracji, wraz z upływem czasu rozszerzał spektrum swoich zawodowych zainteresowań, włączając do nich kwestie rejestracji wyrobów medycznych, suplementów diety oraz wytwarzania produktów leczniczych zgodnie z Dobrą Praktyką Wytwarzania (GMP), jednocześnie od 2007 roku pełniąc funkcje managerskie. Aktualnie zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem firmy na rynku farmaceutycznym, odpowiadając za rejestrację i zmiany porejestracyjne dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych, nadzór nad zapewnieniem jakości i kontrolą jakości wytwarzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pełnienie funkcji Osoby Odpowiedzialnej w zakresie pharmacovigilance (QPPV) oraz nadzór nad przestrzeganiem Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP).

     
   

dr n. farm. Anna Zadrożna

Absolwentka Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), kierunek technologiczny. Pracownik naukowy w Zakładzie Chemii Medycznej AM.
Od 1998 roku pracuje w obszarze rejestracji produktów leczniczych. Ekspert EMA ds. jakości produktów leczniczych.Doświadczony wykładowca w zakresie jakości produktów leczniczych.

     
 

dr n. med. Krzysztof Zolbach

Farmaceuta. W 2003 roku rozpoczął pracę w firmie farmaceutycznej jako osoba odpowiedzialna za pharmacovigilance. Posiada również doświadczenie w koordynowaniu badań klinicznych. Był odpowiedzialny za dostosowanie części klinicznej i nieklinicznej dokumentacji rejestracyjnej do wymagań Unii Europejskiej. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Ma doświadczenie jako QPPV w firmie eksportującej swoje produkty lecznicze do ponad 20 krajów na świecie. W wolnym czasie lubi grać w brydża i jeździć na nartach.