Ogólnopolska Sekcja Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Nasi wykładowcy

 

Urszula Adamczyk-Rogozińska

Dr nauk farmaceutycznych

Absolwentka farmacji (Akademia Medyczna w Łodzi). Twórca i przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii przy Zarządzie Głównym PTFarm. Współtwórca i organizator konferencji Forum Farmacji Przemysłowej oraz projektu szkoleniowego Akademia Rejestracji Leków. Współpracuje   z ekspertami z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ekspertami z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

     
 

Marta Banaszczyk-Ruś

Absolwentka Wydziału Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W przeszłości pracownik Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (jako koordynator procedury rejestracji oraz przedłużenia okresu ważności pozwolenia). W latach 2002-2004 współpracownik Narodowego Instytutu Leków oraz w latach 2005-2006 pracownik tej instytucji w zakresie analizy mikrobiologicznej produktów leczniczych, oceny zawartości metodami biologicznymi oraz ekspert w zakresie oceny dokumentacji jakościowej. Obecnie niezależny ekspert w dziedzinie Regulatory Affairs oraz oceny dokumentacji.

     
 

Krystyna Cegielska-Perun

Dr nauk farmaceutycznych

Jest starszym ekspertem ds. produktów leczniczych, od 2017 r. związana z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a od maja 2020 r. koordynuje prace Wydziału Oceny Dokumentacji Dotyczącej Bezpieczeństwa Stosowania Produktów Leczniczych. Ocenia dokumentację dot. bezpieczeństwa w procesach rejestracji oraz rerejestracji i zmian porejestracyjnych w procedurach centralnych, europejskich oraz narodowych (RMP, PSUR oraz Addendum to the Clinical Overview). Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM).W latach 2009-2016 była pracownikiem naukowym i dydaktycznym Zakładu Farmakodynamiki WUM. Jest autorem 17 publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych.

     
 

Monika Ciszewska

Dr inż. chemii

Absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemicznego. Od 2007 r. związana z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Od 2012 r. ekspert ds. jakości produktów leczniczych w ocenie dokumentacji w zakresie zmian porejestracyjnych. Od początku 2017 r. naczelnik Wydziału Oceny Zmian Porejestracychy i Rerejestracji w Procedurach Narodowych w Departamencie Zmian Porejestracyjnych i Rerejestracji Produktów Leczniczych.

     
 

Joanna Kmiecik-Grudzień

Dyrektor Departamentu Rejestru i Importu Równoległego Produktów Leczniczych w Urzędzie Rejestracji PLWM i PB.
Farmaceutka, absolwentka ekonomii ze specjalnością handel zagraniczny w Wyższej Szkole Handlu i Prawa. Praktykę zawodową rozpoczynała od pracy w aptece ogólnodostępnej. W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych (obecnie Departament Polityki Lekowej) Ministerstwa Zdrowia. Od 2002 roku związana z Urzędem Rejestracji PLWMiPB, gdzie nadzoruje pracę departamentu prowadzącego postępowania w ramach importu równoległego, prowadzenie Rejestru Produktów Leczniczych oraz monitorowanie wielkości obrotu produktami leczniczymi w hurtowniach farmaceutycznych.

     
     
   

Anna Kalita

Absolwentka Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), kierunek Analiza farmaceutyczna. Od 2000 roku pracuje w obszarze rejestracji produktów leczniczych. Przedstawiciel Polski w Grupie Koordynacyjnej (CMDh) oraz w grupie roboczej Komisji Europejskiej „Notice to Applicants”.

     
 

Martyna Kośmider-Kujawiak

Absolwentka Technologii Chemicznej o specjalności technologia leków i środków ochrony roślin na Politechnice Łódzkiej. Ukończyła studia podyplomowe z farmacji medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od 2014 r. pracuje w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a od 2018 r. jest naczelnikiem Wydziału Importu Równoległego w Departamencie Rejestru Importu Równoległego.

     
 

Julita Kuczyńska

dr nauk farmaceutycznych

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskała w 1995. Doświadczenie jako nauczyciel akademicki zdobyła w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Chemii Klinicznej Akademii Medycznej. Opiekunka 14 prac magisterskich. Od 2005 roku związana z przemysłem farmaceutycznym. Specjalista w zakresie badań dostępności biologicznej i równoważności biologicznej produktów leczniczych. Autorka raportów eksperta z zakresu oceny jakości produktów leczniczych, farmakologii i toksykologii oraz oceny ryzyka dla środowiska naturalnego. Autorka 10 publikacji i 19 komunikatów zjazdowych.

     
 

Irena Kurzątkowska

Absolwentka Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie. W 2010 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie chemia kosmetyczna w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Obecnie pracuje jako starszy asystent w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, zajmuje się m.in. nadzorem nad produktami kosmetycznymi.

 

 

     
 

Magdalena Leszczyńska

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) ze specjalnością technologia przemysłowa. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Instytucie Leków. Od 2007 r. zajmuje się rejestracją produktów leczniczych i jest także ekspertem europejskim EMA i członkiem Name Review Group.

     
 

Tomasz Koeberg

Ukończył studia na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, w latach 2011-2017 pracował w Departamencie Nadzoru Rynku Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji PL,WM i PB.

Obecnie kierownik zespołu ds. certyfikacji wyrobów medycznych w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. – jednostce notyfikowanej w zakresie wyrobów medycznych.
 

     

 

 

 

Wioleta Małysa

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2003 r. związana z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W tym czasie zajmowała się koordynacją procesu dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych zarówno w procedurze narodowej jak i w procedurach europejskich (MRP, DCP).

W chwili obecnej (od listopada 2015 r.) kieruje zespołem osób zajmujących się koordynowaniem procesu dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w procedurach europejskich MRP oraz DCP.

     
 

Paweł Mirosz

Specjalista i praktyk ds. prawa żywnościowego. Z wykształcenia bromatolog (dietetyk, technolog żywności i żywienia) o specjalizacji bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym.

Od 2005 r. współpracuje z przedsiębiorcami, środowiskiem naukowym i inspekcjami kontrolującymi żywność przy projektach doradczych i szkoleniowych, skoncentrowanych na potrzebach przemysłu spożywczego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Instytucie Żywności i Żywienia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności i blisko 10-letniej pracy w uznanej firmie doradczej.

     
 

Maja Nizio

Ukończyła studia farmaceutyczne w Akademii Medycznej w Lublinie. Po ukończeniu studiów pracowała w aptece ogólnodostępnej. Swoją wieloletnią pracę w administracji związanej z farmacją rozpoczęła jako kierownik Delegatury w Koszalinie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, następnie p.o. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Będąc zatrudniona w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym, uzyskała bogate doświadczenie zawodowe, pełniąc funkcję inspektora ds. obrotu hurtowego. Aktualnie jest Naczelnikiem Wydziału Pojedynczych Przypadków Działań Niepożądanych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

     
 

Paweł Pawłowski

Dr nauk chemicznych

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 r. związany z branżą farmaceutyczną; ekspert ds. jakości produktów leczniczych z wieloletnim doświadczeniem w ocenie dokumentacji CMC. Od początku 2021 r. naczelnik Wydziału Oceny Dokumentacji Jakościowej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

     
   

Hanna Sekita-Stocka

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Dodatkowo ma specjalizację z farmacji aptecznej. Przez wiele lat kierowała działem przedstawicieli medycznych w firmie farmaceutycznej. Posiada szeroką wiedzę z zakresu farmakologii oraz doświadczenie związane z przygotowaniem druków informacyjnych produktu leczniczego w procedurach europejskich i procedurze narodowej.

     
 

Jan Szulc

Doktor prawa, radca prawny

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno po stronie organów administracji (Ministerstwo Zdrowia oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych) oraz jednej z wiodącej kancelarii obsługującej podmioty z branży produktów leczniczych i wyrobów medycznych. W swojej pracy zawodowej zajmuje się lub zajmował zarówno pracą przy przepisach regulujących branżę farmaceutyczną oraz wyrobów medycznych, jak również ich stosowaniem na rzecz podmiotów działających na tych rynkach.

Jan obecnie bierze udział w pracach legislacyjnych dotyczących wdrożenia w Polsce rozporządzeń unijnych dotyczących wyrobów medycznych, a wcześniej pracował przy dużej nowelizacji obecnej ustawy o wyrobach medycznych. W przeszłości zajmował się również kwestiami związanymi z produktami leczniczymi oraz kosmetykami i suplementami diety. Współtworzył na rzecz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED projekt ustawy reformujący zaopatrzenie polskich pacjentów w wyroby medyczne, a także z ramienia tej Izby współredagował uwagi do projektów prawa dotyczących wyrobów medycznych.

Pracę doktorską obronił z zakresu regulacji prawnych aptekarstwa w Polsce. Oprócz wykształcenia prawniczego ukończył również studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

     
 

Renata Szwed

Niezależny ekspert. Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi, studia podyplomowe z zarządzania i marketingu, certyfikowane Regulatory Affairs Manager. Posiada duże doświadczenie w obszarze rejestracji leków – przez wiele lat pracowała na stanowiskach kierowniczych m.in. w  Dziale Medycznym w Polfie Warszawa, ostatnio w grupie Polpharma. Współpracowała z Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego  - opiniowała akty prawne z zakresu regulatory. Członek Sekcji Farmacji Przemysłowej działającej przy Oddziale PTFarm w Warszawie.

     
 

Monika Talacha

Absolwentka Wydziału Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie oraz Metodologii Badań Klinicznych Warszawskiego Uniwersytu Medycznego.

Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie Regulatory Affairs.  Od 2008 r. związana z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a od 2016 r. koordynuje procesy przedłużenia oraz skracania okresu ważności pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych zarejestrowanych narodowo oraz w procedurach europejskich.

     
 

Katarzyna Tomaszewska

Magister farmacji

Posiada doświadczenie w ocenie dokumentacji jakości, skuteczności i bezpieczeństwa  produktów leczniczych roślinnych oraz w prowadzeniu szkoleń o tej tematyce.  Długoletni ekspert Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (m.in. naczelnik Wydziału Oceny Dokumentacji Produktów Leczniczych Roślinnych, Homeopatycznych i Farmakopealnych ), agencji europejskich: EMA, EDQM: (Alternate, EMA European Medicines Agency, HMPC Committee on Herbal Medicinal Product EDQM – European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, Ekspert - Grupa Ekspertów Phythochemistry).

     
 

Paweł Wojtanowski

Biotechnolog, absolwent Wydziału Biologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wiele lat związany był z tematem biznesu w biotechnologii, pracując w sektorze life science. Swoim doświadczeniem i wiedzą wspierał  naukowców w wielu dziedzinach rozwoju, wprowadzając z powodzeniem projekty naukowo-badawcze. Współpraca z laboratoriami producentów kosmetyków przyczyniła się do poznania nowych metod badań produktów kosmetycznych, mieszanin chemicznych, wyrobów medycznych, jak również suplementów diety. Obecnie Safety Assessor w firmie ACC Chemicals. Swoją wiedzą i doświadczeniem służy wsparciem we wprowadzaniu produktów kosmetycznych na rynek UE. Autor licznych szkoleń o tematyce legislacyjnej, jak również pielęgnacyjnej. 

     
   

Anna Zadrożna

Dr nauk farmaceutycznych

Absolwentka Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), kierunek technologiczny. Pracownik naukowy w Zakładzie Chemii Medycznej AM.
Od 1998 roku pracuje w obszarze rejestracji produktów leczniczych. Ekspert EMA ds. jakości produktów leczniczych.Doświadczony wykładowca w zakresie jakości produktów leczniczych.